Poistenie Auta online


 

Viac informácií TU

Vyplniť formulár

Alebo PZP Online

 

Čo je povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie (PZP), resp. tiež zákonné poistenie vzniká uvedením motorového vozidla do prevádzky v Slovenskej republike a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.

Kto je povinný uzatvoriť PZP?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa poskytuje krytie proti škode spôsobenej na zdraví, živote a majetku iného. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, odškodnenie z povinného zmluvného poistenia nezíska, poistné plnenie by však bolo možné z havarijného poistenia. Poškodený dostane zo zákonného poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla. To znamená, že z hodnoty vymenených vecí, náhradných dielov a pri totálnom poškodení vecí sa stanovuje poistné plnenie odpočítaním amortizácie.

UA-39520195-1