Prezeraj všetky články od október, 2011

Cestovné Poistenie

Posted Pridal admin v Cestovné poistenie     Comments No comments
okt
13

Cestovné poistenie on-line pre bezpečnosť Vašich ciest.

Uzavrite cestovné positenie ONLINE, pre pohodlie na cestách. Cestovné poistenie pre rodiny a jednotlivcov ľahko a rýchlo.

Krátkodobé cestovné poistenie on-line

Súčasťou krátkodobého komplexného cestovného poistenia je:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí
  • poistenie batožiny (strata dokladov, oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou)
  • poistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov na advokáta a nákladov kaucie)
  • úrazové poistenie

Havarijné poistenie

Posted Pridal admin v Havarijné poistenie     Comments No comments
okt
11

 

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie, resp. tiež nazývané kasko poistenie má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti, t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla. Môže ísť o škody, ktoré vzniknú v dôsledku akejkoľvek živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalizmu, havárie, dopravnou nehodou spôsobenou akoukoľvek udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča motorového vozidla. V poistných podmienkach konkrétnej poisťovne sa môžu stanoviť rôzne výluky, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ide napríklad o poškodenie motora, ak nedošlo k dopravnej nehode, poškodenie pneumatík, ak neboli udalosťou súčasne poškodené aj ďalšie časti vozidla a podobne.

Prečo uzatvoriť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie kryje škody, ktoré nastanú na vašom motorovom vozidle a to aj v prípade, že k poistnej udalosti došlo vašim konaním (teda vinníkom ste vy), resp. konaním inej osoby (vandalizmus). Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia poistné plnenie nie je znížené na základe veku vozidla v dôsledku amortizácie.

Aké je poistné plnenie z havarijného poistenia v prípade škody?

Pri havarijnom poistení rozlišujeme náhradu nákladov pri čiastkových škodách v nových cenách a poistné plnenie pri totálnej škode. Pri výpočte poistného plnenia sa vychádza z nových cien náhradných dielov. V prípade, že náklady na opravu motorového vozidla presiahnu časovú cenu vozidla (teda cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou), oprava vozidla je už ekonomicky neúčelná, poisťovňa vydá rozhodnutie, že poistnú udalosť bude likvidovať ako totálnu škodu. Hranicu totálnej škody (ekonomicky účelné náklady na opravu vozidla) uvádzajú poisťovne v príslušných poistných podmienkach havarijného poistenia. Práce na motorovom vozidle sa preplácajú do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve konkrétnej poisťovne (tieto limity sa líšia, niektoré poisťovne ponúkajú na výber viacero sadzieb). Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov (vraku vozidla) a dohodnutej výšky spoluúčasti.

Vyplniť formulár

UA-39520195-1