Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Naše poistenie, s.r.o.
Sídlo: Vaňovka Dolný Koniec 816/31, 02952 Hruštín
IČO: 45730989

Zástupca: Mgr. Ľubomír Jurovčík, konateľ

Register NBS pod registračným číslom: 130192
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:
Poistenie alebo zaistenie od: 10.12.2010
Prijímanie vkladov od: 10.12.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 10.12.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 10.12.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 29.11.2016

.
Obchodné meno: Naše poistenie, s.r.o.
Sídlo: Vaňovka Dolný Koniec 816/31, 02952 Hruštín
IČO: 45730989
Register NBS pod registračným číslom: 130192
Zapísaný ako: viazaný finančný agent
v sektore kapitálového trhu obchodníka s cennými papiermi:.

Obchodné meno: FINAX, o.c.p., a.s.
Sídlo: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 51306727
Zástupca: Mgr. Juraj Hrbatý, predseda predstavenstva

Registráciu je možné overiť v registri NBS: link: Register NBS

Kontakt
0911 623 039, 0911 723 039
info@nasepoistenie.sk
www.nasepoistenie.sk
V našej kancelárii nás môžete navštíviť na:
Naše poistenie, s.r.o.
Mláky 7 ( Budova Polície )
029 01, Námestovo
0911 723 039, 0911623039
lubomir.jurovcik@insia.com

Kontaktujte nás telefonicky alebo cez email: info@nasepoistenie.sk

Pred kontaktovaním si pozrite naše www stránky www.NasePoistenie.sk, aj to môže zodpovedať Vaše otázky….

V prípade nehody si stiahnite potrebné formuláre

Naše poistenie www.NasePoistenie.sk je Vám stále plne k dispozícii.

Stiahnite si potrebné dokumenty…

Záznam o dopravnej nehode

Záznam o dopravnej nehode

Záznam o dopravnej nehode

| Hlásenie PU škodca

Záznam o dopravnej nehode

| Hlasenie PU poškodený

V prípade ak potrebujete kontaktovať vašu poisťovňu priamo, kontaktné údaje a potrebné formuláre nájdete TU.
UA-39520195-1