Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

  • havária alebo poškodenie vozidla
  • odcudzenie vozidla alebo jeho jednotlivých častí
  • poškodenie skiel na vozidle
  • vlámanie, lúpežné prepadnutie, vandalizmus
  • škoda spôsobená živelnou pohromou
  • asistenčné služby
  • prípad úrazu alebo trvalých následkov pri nehode
  • pripoistenie právnej ochrany

Viac informácií TU

Vyplniť formulár

 


UA-39520195-1